Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordats al ritme de guitarra mora.

Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tos jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Flamege en l’aire
nostra Senyera!

Glòria a la Pàtria!
Visca València!
Visca! Visca! Visca!